Welkom bij de Vrienden van de ANVR

(Bijgewerkt op: 06-10-2021)

VOLGENDE BIJEENKOMST:

 

De Vereniging Vrienden van de ANVR heeft o.m. tot doel het bevorderen van vriendschap tussen de leden en van goede onderlinge sociale contacten.

De vereniging organiseert jaarlijks ca. 10 evenementen voor haar leden. Die evenementen hebben een sociaal karakter en zijn gericht op sportieve en culturele contacten.

Dit alles wordt de leden bekend gemaakt door een periodiek  verschijnend Vriendennieuws.

Lid kunnen zijn natuurlijke personen en hun partners, die lid zijn of zijn geweest van de ANVR of werkzaam zijn of zijn geweest als directeur, eigenaar of staffunctionaris van een ANVR-lid

of die als directeur, eigenaar of staffunctionaris werkzaam zijn geweest in nauw aan het toeristisch bedrijfsleven verwante bedrijven en organisaties.

De contributie staat al enkele jaren onveranderd op € 40,00 per jaar.

Hebt u interesse in een lidmaatschap en meent u te voldoen aan één van bovengenoemde criteria, dan kunt u nadere informatie opvragen via onderstaand email-adres. Stuurt u dan wel ook wat nadere persoonlijke gegevens mee.

 

Voor nader contact: info@vriendenvandeanvr.nl

 

Toegang voor leden: www.vriendenvandeanvr.nl

 


 

Terug naar boven Ý